147 zmiana mpzp - Cieszyńska, zachodnia granica miasta

147 zmiana mpzp - Cieszyńska, zachodnia granica miasta

Zmianamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28 września 2004 roku

 

 Zobacz uchwałę z załącznikami