143 Zmiana mpzp - Klubowa, Monte Cassino

143 Zmiana mpzp - Klubowa, Monte Cassino

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od alei Gen. Andersa do ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-Białej (uchwała Nr XL/944/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 kwietnia 2009 roku) /plan 122/

 

Zobacz uchwałę