140 Mpzp - Kromparecka, Dusznicka, Jasna Rola

140 Mpzp - Kromparecka, Dusznicka, Jasna Rola

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  obejmujący teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola.

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu wraz z załącznikami