139 zmiana mpzp w zakr.mieszk.i usług oraz zmiana mpzp-wsch.obw., ciąg dróg ekspr. S-1, S-69

139 zmiana mpzp w zakr.mieszk.i usług oraz zmiana mpzp-wsch.obw., ciąg dróg ekspr. S-1, S-69

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała Nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła "Komorowice-Rosta" do węzła "Krakowska" (uchwała Nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku).

 

Zobacz uchwałę z załącznikami