138 Mpzp - zmiana Nowo-Piekarska

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza).

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu wraz z załącznikami

 

Ustalenia zmiany planu zostały uchylone przez plan nr 179
(z wyjątkiem fragmentu terenu oznaczonego na rysunku planu nr 138_KDZ-02A)