94a Mpzp - usługi gastronomiczno-rekreacyjne Wspólna, Górska

94a Mpzp - usługi gastronomiczno – rekreacyjne  Wspólna, Górska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - usługi gastronomiczno – rekreacyjne w Straconce, w celu skorygowania przebiegu i włączenia ulic Wspólnej do ulicy Górskiej

 

 

Zobacz uchwałę