069 Mpzp - potok Kromparek, Hałcnowska, Janowicka

069 Mpzp - potok Kromparek, Hałcnowska, Janowicka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w Komorowicach Krakowskich i Hałcnowie, pomiędzy potokiem Kromparek, ulicami: Hałcnowską, Janowicką, 13 Zakrętów, Pod Kasztanem i północną granicą miasta.

 

Zobacz uchwałę z załącznikami