Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym

 

 

Dokumenty z zakresu ochrony środowiska w uchwalonych planach miejscowych

Nr 
i Nazwa Planu

Obwieszczenie

Podsumowanie

Uzasadnienie

058                                                                                                                 
Mieszkalnictwo Kamienica
ul. Młodzieżowa Gościnna,

pokaż  pokaż pokaż

061 
Mieszkalnictwo oraz usługi rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy w rejonie ulicy Łowieckiej

pokaż
pokaż pokaż

069
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w Komorowicach Krakowskich i Hałcnowie, pomiędzy potokiem Kromparek, ulicami: Hałcnowską, Janowicką, Trzynastu Zakrętów, Pod Kasztanem i północną granicą miasta

pokaż
pokaż pokaż

076 
Mieszkalnictwo St. Bielsko, na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami gen. Władysława Andersa i Jana III Sobieskiego

pokaż  pokaż pokaż

99 
Stoki Dębowca 
i Szyndzielni

pokaż  pokaż pokaż

102 
Bulwary rzeki Białej w rejonie ulic Gen. Bora-Komorowskiego, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńskiej

pokaż
pokaż pokaż

104
Studium Uwarunkowań

pokaż
pokaż pokaż

107 
Wapienica, pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino, rzeką Wapienicą, ul. Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ul. Lajkonika

 

pokaż  pokaż pokaż

116 
Usługi w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku

pokaż  pokaż pokaż

118 
Obszar pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, Zwardońską, Altanową, Rajską

pokaż  pokaż pokaż

119 
tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską 
i Generała Maczka, oraz potokiem Straceńskim, w gminach katastralnych Mikuszowice Krakowskie 
i Mikuszowice Śląskie

pokaż  pokaż pokaż

122 
Teren przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od ulicy Klubowej (zmiana nazwy na  Al. Gen. Andersa) do ulicy Bohaterów Monte Cassino

pokaż  pokaż pokaż

123
Teren położony w północno-zachodniej części miasta, ograniczony ulicami: Al. Generała Andersa,  Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej

pokaż  pokaż pokaż

124 
Mieszkalnictwo, usługi 
i tereny zieleni, w rejonie ul. Kolistej

pokaż  pokaż pokaż

125 
Obszar obejmujący teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu.

pokaż  pokaż pokaż

126 
Mieszkalnictwo, usługi i zieleń w rejonie ulicy Braterskiej

 

pokaż  pokaż pokaż

127 
Obszar obejmujący teren położony pomiędzy ulicami: Skarpową, Owsianą, Karbową, Karpacką oraz ograniczony granicami: Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina”

pokaż  pokaż pokaż

129 
Tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

pokaż  pokaż pokaż

130 
Teren przy ulicy Rudawka

pokaż  pokaż pokaż

131 
Teren w rejonie ulic Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

 

pokaż  pokaż pokaż

132 
Teren położony w Wapienicy, w rejonie ulicy Leśników 

 

pokaż  pokaż pokaż

135

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem

pokaż pokaż  pokaż

137
Zmiana: 
1.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Żywieckiej 

2.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty, obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego

pokaż  pokaż pokaż

138 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza).

pokaż  pokaż pokaż

139
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej wschodniej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska”.

pokaż  pokaż pokaż

140
Teren położony w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola

 

pokaż  pokaż pokaż

142
Centrum Wapienicy

 

pokaż  pokaż pokaż

143 
Zmiana , mpzp przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od Alei Gen. Andersa do ul. Bohaterów Monte Cassino

 

pokaż  pokaż pokaż

144

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T.Jeża, M. Lermontowa

pokaż pokaż  pokaż

146 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta”  do węzła „Krakowska”, dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej

Pokaż  pokaż pokaż

147
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28.09.2004 roku

pokaż  pokaż pokaż

148 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej,

pokaż
pokaż pokaż

149
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej


pokaż
pokaż pokaż

150
Obszar położony w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła „Międzyrzecka”,

pokaż  pokaż pokaż

151

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulicy Gościnnej i potoku Dębowiec

 

 pokaż pokaż  pokaż 

152
Obszar położony w rejonie Ronda Hulanka 

pokaż
pokaż pokaż

154
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment przebiegu ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza), w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Rzeźniczej

pokaż
pokaż pokaż

155 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny
w sąsiedztwie bulwarów rzeki Białej, w rejonie ulic Partyzantów
i Leszczyńskiej

 pokaż  pokaż pokaż 

156
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulic Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

 

pokaż  pokaż pokaż

 

157
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej

pokaż pokaż pokaż

159
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych

pokaż  pokaż  pokaż

 

160
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy w celu ochrony terenów zieleni w Bielsku-Białej

pokaż  pokaż  pokaż

 162
Zmiana Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 pokaż  pokaż  pokaż

 163
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówką i ul. Młodzieżową

 pokaż  pokaż  pokaż

164

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony po wschodniej stronie drogi ekspresowej S69,
w rejonie ulicy Jeździeckiej 

pokaż  pokaż  pokaż 

166

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od wzgórza „Trzy Lipki” w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej i Muszlowej  w obrębie Stare Bielsko

 pokaż  pokaż pokaż 

167
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego położonego przy ul. Żywieckiej i ul. Rychlińskiego

pokaż  pokaż  pokaż

168
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny
w Kamienicy – w rejonie skrzyżowania ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz w rejonie ul. Skarpowej

pokaż  pokaż  pokaż

169
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej

pokaż  pokaż  pokaż

170
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na stoku Dębowca, w rejonie ul. Karpackiej

pokaż  pokaż  pokaż

172
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej

pokaż  pokaż  pokaż

 

173
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów
w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego

pokaż  pokaż  pokaż

175

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren stacji paliw przy ul. Żywieckiej, w rejonie węzła z drogą ekspresową S 69

 pokaż pokaż  pokaż 

 

176
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica

pokaż  pokaż  pokaż

 

177
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla teren położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni

pokaż  pokaż  pokaż

 

178
Zmiana Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

pokaż  pokaż  pokaż

 

179
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Komorowickiej i ulicy Rzeźniczej

pokaż  pokaż  pokaż

181
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270, z dnia 7 października 2009 roku) 

pokaż  pokaż  pokaż

182

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego

pokaż  pokaż   pokaż 

184

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica

 pokaż pokaż   pokaż

186

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa w celu uwzględnienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

 pokaż pokaż  pokaż 

187

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą

 pokaż pokaż   pokaż

188
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia

pokaż  pokaż  pokaż

189
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej

pokaż  pokaż  pokaż

190

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze położonym pomiędzy rzeką Wapienicą, północną granicą miasta, ulicami Hodowców i Bohaterów Monte Cassino, mająca na celu weryfikację ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej

 

 pokaż pokaż   pokaż

191

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cieszyńskiej, Sobieskiego, Kopernika, Czystej

pokaż   pokaż pokaż 

194

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej

 pokaż  pokaż pokaż 

196
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk

pokaż  pokaż  pokaż

197

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie
ul. Ametystowej i ul. Czeremchowej

pokaż  pokaż  pokaż

198

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wyzwolenia, ul. Piekarskiej w Bielsku-Białej (uchwała Nr XXI/586/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 90, poz. 1904 z dnia 16 maja 2008 r.)

pokaż  pokaż  pokaż

 200

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w zachodniej części Bielska-Białej (pierwotna wersja nazwy opracowania, nieaktualna od dnia 25.04.2017 r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w zachodniej części Bielska-Białej – w rejonie potoku Rudawka oraz na zachód od ul. Grawerskiej (nowa nazwa planu od dnia 25.04.2017 r.

pokaż  pokaż  pokaż

 201

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy
w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej

 

pokaż  pokaż  pokaż

204

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Kamienica, pomiędzy cmentarzem komunalnym, cmentarzem parafialnym i ulicą Karpacką

pokaż  pokaż   pokaż 

211

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony w Lipniku w rejonie ulicy Polne

pokaż  pokaż  pokaż