Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym

Dokumenty z zakresu ochrony środowiska w uchwalonych planach miejscowych

Nr 
i Nazwa Planu

Obwieszczenie

Podsumowanie

Uzasadnienie

058                                                                                                                 
Mieszkalnictwo Kamienica
ul. Młodzieżowa Gościnna,
pokaż  pokaż pokaż
061 
Mieszkalnictwo oraz usługi rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy w rejonie ulicy Łowieckiej
pokaż
pokaż pokaż
069
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w Komorowicach Krakowskich i Hałcnowie, pomiędzy potokiem Kromparek, ulicami: Hałcnowską, Janowicką, Trzynastu Zakrętów, Pod Kasztanem i północną granicą miasta
pokaż
pokaż pokaż
076 
Mieszkalnictwo St. Bielsko, na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami gen. Władysława Andersa i Jana III Sobieskiego
pokaż  pokaż pokaż
99 
Stoki Dębowca 
i Szyndzielni
pokaż  pokaż pokaż
102 
Bulwary rzeki Białej w rejonie ulic Gen. Bora-Komorowskiego, Partyzantów, Gen. Maczka, Leszczyńskiej
pokaż
pokaż pokaż
104
Studium Uwarunkowań
pokaż
pokaż pokaż
107 
Wapienica, pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino, rzeką Wapienicą, ul. Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ul. Lajkonika

pokaż  pokaż pokaż
116 
Usługi w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipniku
pokaż  pokaż pokaż
118 
Obszar pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, Zwardońską, Altanową, Rajską
pokaż  pokaż pokaż
119 
tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską 
i Generała Maczka, oraz potokiem Straceńskim, w gminach katastralnych Mikuszowice Krakowskie 
i Mikuszowice Śląskie
pokaż  pokaż pokaż
122 
Teren przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od ulicy Klubowej (zmiana nazwy na  Al. Gen. Andersa) do ulicy Bohaterów Monte Cassino
pokaż  pokaż pokaż
123
Teren położony w północno-zachodniej części miasta, ograniczony ulicami: Al. Generała Andersa,  Bohaterów Monte Cassino, Okrężną, Sarni Stok, Zuchów w Bielsku-Białej
pokaż  pokaż pokaż
124 
Mieszkalnictwo, usługi 
i tereny zieleni, w rejonie ul. Kolistej
pokaż  pokaż pokaż
125 
Obszar obejmujący teren Śródmieścia Białej, położony pomiędzy ulicami: Towarzystwa Szkoły Ludowej, Piłsudskiego, Jagiełły, Lwowską, ks. Stojałowskiego (z Placem Ratuszowym) i rzeką Białą jako zachodnią granicą planu.
pokaż  pokaż pokaż
126 
Mieszkalnictwo, usługi i zieleń w rejonie ulicy Braterskiej

pokaż  pokaż pokaż
127 
Obszar obejmujący teren położony pomiędzy ulicami: Skarpową, Owsianą, Karbową, Karpacką oraz ograniczony granicami: Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina”
pokaż  pokaż pokaż
129 
Tereny północnego stoku góry Łysej położone pomiędzy drogą ekspresową S-69, ulicami Górską, Wczasową, Prostą oraz granicą Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.
pokaż  pokaż pokaż
130 
Teren przy ulicy Rudawka
pokaż  pokaż pokaż
131 
Teren w rejonie ulic Olszówka, Partyzantów, Startowej, Pocztowej i Podleśnej

pokaż  pokaż pokaż
132 
Teren położony w Wapienicy, w rejonie ulicy Leśników 

pokaż  pokaż pokaż
135

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: 3 Maja, Piastowską, Wyspiańskiego, Sobieskiego oraz Nad Niprem

pokaż pokaż  pokaż
137
Zmiana: 
1.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Żywieckiej 

2.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty, obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego

pokaż  pokaż pokaż
138 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza).
pokaż  pokaż pokaż
139
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej wschodniej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska”.
pokaż  pokaż pokaż
140
Teren położony w Komorowicach Krakowskich, w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola

pokaż  pokaż pokaż
142
Centrum Wapienicy

pokaż  pokaż pokaż
143 
Zmiana , mpzp przy północno-zachodniej granicy miasta, na wschód od Alei Gen. Andersa do ul. Bohaterów Monte Cassino

pokaż  pokaż pokaż
146 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska-Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69 na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta”  do węzła „Krakowska”, dla terenów położonych w rejonie ul. Grabowej
Pokaż  pokaż pokaż
147
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28.09.2004 roku
pokaż  pokaż pokaż
148 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej,
pokaż
pokaż pokaż
149
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej


pokaż
pokaż pokaż
150
Obszar położony w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła „Międzyrzecka”,
pokaż  pokaż pokaż
152
Obszar położony w rejonie Ronda Hulanka 
pokaż
pokaż pokaż
154
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment przebiegu ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza), w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Rzeźniczej
pokaż
pokaż pokaż
156
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulic Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej
 
pokaż  pokaż pokaż
 
157
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej
pokaż pokaż pokaż
159
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych
pokaż  pokaż  pokaż
 
160
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzający zakaz zabudowy w celu ochrony terenów zieleni w Bielsku-Białej
pokaż  pokaż  pokaż
 162
Zmiana Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej
 pokaż  pokaż  pokaż
 163
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Olszówką i ul. Młodzieżową
 pokaż  pokaż  pokaż
167
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego położonego przy ul. Żywieckiej i ul. Rychlińskiego
pokaż  pokaż  pokaż
168
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny
w Kamienicy – w rejonie skrzyżowania ulic Jeżynowej i Rysiej, przy ul. Łuczników oraz w rejonie ul. Skarpowej
pokaż  pokaż  pokaż
169
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej
pokaż  pokaż  pokaż
170
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na stoku Dębowca, w rejonie ul. Karpackiej
pokaż  pokaż  pokaż
172
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wczasowej
pokaż  pokaż  pokaż
 
173
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów
w rejonie ulic Zagrody i Jakuba Jasińskiego
pokaż  pokaż  pokaż
 
176
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica
pokaż  pokaż  pokaż
 
177
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla teren położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni
pokaż  pokaż  pokaż
 
178
Zmiana Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej
pokaż  pokaż  pokaż
 
179
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Komorowickiej i ulicy Rzeźniczej
pokaż  pokaż  pokaż
181
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pomiędzy linią kolejową, ulicami Paproci, Bystrzańską i Generała Maczka oraz potokiem Straceńskim, w obrębach Mikuszowice Krakowskie i Mikuszowice Śląskie w Bielsku-Białej (uchwała Nr XLV/1093/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. Nr 179, poz. 3270, z dnia 7 października 2009 roku) 
pokaż  pokaż  pokaż
188
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia
pokaż  pokaż  pokaż
189
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Rzeźniczej
pokaż  pokaż  pokaż
196
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk
pokaż  pokaż  pokaż