055 Mpzp - mieszkalnictwo - Tkaczy, Miedziana, Rycerska

 055 Mpzp - mieszkalnictwo - Tkaczy, Miedziana, Rycerska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Lipnik, w rejonie ulic Tkaczy, Miedzianej i Rycerskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:2000

 

!!!Plan częściowo uchylony przez plan 120!!!