048 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Samotna, Groszkowa

 048 Mpzp - mieszkalnictwo i usługi - Samotna, Groszkowa

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Krakowskie, w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej.

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:2000

 

!!!Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 148!!!