047 Mpzp - Wyspiańskiego, Grunwaldzka, Moniuszki

 047 Mpzp - Wyspiańskiego, Grunwaldzka, Moniuszki

 

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów SZPITALA  w rejonie ulic: Wyspiańskiego, Grunwaldzkiej, Moniuszki w gminie katastralnej Bielsko Górne Przedmieście zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:2000