042 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Miłosna, Hajduczka

 

 

 042 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Miłosna, Hajduczka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Komorowice Śląskie, pomiędzy ulicami: Warszawską, Miłosną i Hajduczka, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000