040 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Sarni Stok, Warszawska

 

 040 Mpzp - usługi i mieszkalnictwo - Sarni Stok, Warszawska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług i mieszkalnictwa, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Stare Bielsko, przy ulicy Sarni Stok, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Warszawską, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Bielska Białej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik graficzny do uchwały - rysunek planu w skali 1:1000.