033 Mpzp - usługi - Poligonowa, Mazańcowicka, Żołnierska

 

 033 Mpzp - usługi - Poligonowa, Mazańcowicka, Żołnierska

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie usług w Komorowicach Śląskich, w rejonie ulicy Poligonowej, od ulicy Mazańcowickiej do ulicy Żołnierskiej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

 

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

 

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:2000