031 Mpzp - OPAL - Sobieskiego, Zapłocie Małe, Szklana

031 Mpzp - OPAL - Sobieskiego, Zapłocie Małe, Szklana

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Sobieskiego i Zapłocie Małe, w rejonie ulicy Szklanej, zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej

 

Zobacz uchwałę - tekst planu.

Zobacz załącznik do uchwały - rysunek planu w skali 1:2000