169 Mpzp - Przemysłowa

169 Mpzp - Przemysłowa

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej 

 

Zobacz uchwałę z załącznikami