167 Mpzp - stadion Żywiecka

167 Mpzp - stadion Żywiecka

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego położonego przy ul. Żywieckiej i ul. Rychlińskiego

 

 

Zobacz uchwałę z załącznikami